Kontakt

Indecs s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Slovensko

ICO: 47061138

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro, vložka č.27823/R.